Περιεχόμενα – Το Πείραμα της Φιλαδέλφειας

  • Home
  • Περιεχόμενα – Το Πείραμα της Φιλαδέλφειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εισαγωγή

MEPOΣ I: Έρευνα και Ανάλυση Ιστορικών και Τεχνικών Δεδομένων

Κεφάλαιο 1
Πειράματα με τον Χωροχρόνο:
Το Πείραμα της Φιλαδέλφειας

1.1. Η Ιστορία του Πειράματος της Φιλαδέλφειας
1.2. Οι Πατέρες του Πειράματος
1.3. Η Αρχή στην οποία Βασίστηκε το Πείραμα
1.4. Η Ταυτότητα του Πλοίου
1.5. Τι Απέγιναν τα Πλοία που Δόθηκαν στην Ελλάδα
1.6. O Απόηχος του Πειράματος της Φιλαδέλφειας

Κεφάλαιο 2
H Σχέση του Πειράματος της Φιλαδέλφειας με την Ευρύτερη Περιοχή του Μαραθώνα

2.1. Οι Αμερικανικές Στρατιωτικές Βάσεις στην Ευρύτερη Περιοχή του Μαραθώνα
2.2. Οι Ιδιαιτερότητες της Πεδιάδας του Μαραθώνα
2.3. Ιδιαιτερότητες του Έλους του Μαραθώνα
2.4. Το Σπήλαιο του Πανός
2.5. Η Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.)
2.6. O Εχετλαίος και Όχι Μόνο

Κεφάλαιο 3
Γιατί οι Αμερικανοί Θέλησαν να Επηρεάσουν την Ιστορία μας και την Ιστορία Άλλων Λαών

3.1. Προσπάθειες των Περσών να κατακτήσουν την Ελλάδα
3.2. Η Μάχη στις Θερμοπύλες
3.3. Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.) και τα Παράξενά της
3.4. Η Μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.)

Κεφάλαιο 4
Πώς Αναπτύχθηκαν οι Δραστηριότητες των Αμερικανών στην Ελλάδα και Ποια Ήταν τα Οφέλη που Αποκόμισαν

4.1. Ποιος Ήταν και Είναι ο Διαχρονικός Θησαυρός της Ελλάδας;
4.2. Το Μαντείο των Δελφών
4.3. Οι Αμερικανικές Βάσεις της Νέας Μάκρης και του Κάτω Σουλίου

Κεφάλαιο 5
Συμπεράσματα

5.1. Τα Παράξενα και Παράδοξα της Μάχης του Μαραθώνα