Οι τρεις χρυσές φλέβες του Μαραθώνα

Οι αντοχές του πολιτισμού μας στον χρόνο

Οι τρεις χρυσές φλέβες του Μαραθώνα

Στο περιοδικό HELLENIC NEXUS. Άρθρο με τον τίτλο: «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». Το εν λόγω άρθρο προέκυψε έπειτα από συζητήσεις με ενεργούς πολίτες του Δήμου Μαραθώνα. Ο Δήμος του Μαραθώνα είναι ο Δήμος που παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές ευκαιρίες στην Ελλάδα αυτή την στιγμή. Όμως η ανυπαρξία σχεδιασμού, η αναβλητικότητα και η κακοδαιμονία έχουν θέσει τον Δήμο σε κατάσταση διαρκούς παρακμής. Το εν λόγω άρθρο παρουσιάζει και αναλύει πως μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση αξιοποιώντας άμεσα τουλάχιστον τρείς, «χρυσοφόρες φλέβες», χωρίς ο Δήμος να διαθέσει κάποια ουσιαστικά κεφάλαια. Το πως θα μπορούσε να γίνει αυτό μπορείτε να τα διαβάσετε στο τεύχος 159, που κυκλοφόρησε την 01 Οκτωβρίου 2020.

Οι τρεις χρυσές φλέβες του Μαραθώνα