Μήνας: <span>Μάιος 1998</span>

Δωδώνη. Από εδώ οι Θεοί επικοινωνούσαν με το Σύμπαν

Στην εφημερίδα «Ηπειρωτικά Νέα», άρθρο μου με τον τίτλο: «Δωδώνη. Από εδώ οι Θεοί επικοινωνούσαν με το Σύμπαν». Μια ιστορική και τεχνική έρευνα για τον αρχαίο χώρο, το μαντείο της Δωδώνης και την χρήση τους ως τεχνικά μέσα. Η εν λόγω έρευνα δημοσιεύονταν ανά δίμηνο, ανελλιπώς στην εφημερίδα της Ηπείρου, «Ηπειρωτικά Νέα», από τον αριθμό […]
Περισσότερα