Μήνας: <span>Ιούλιος 2018</span>

Τα μυστικά της Μάχης του Μαραθώνα

Στο περιοδικό «Τρίτο Μάτι». Άρθρο με τον τίτλο: «Τα μυστικά της Μάχης του Μαραθώνα». Το άρθρο πραγματεύεται έρευνα μου σχετική με την Μάχη στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Στη μάχη πολέμησαν περίπου 100.000 Πέρσες εναντίων 10.000 Αθηναίων. Από αυτούς σκοτώθηκαν 6.400 περίπου Πέρσες και μόνο 192 Αθηναίοι. Τα στοιχεία της έρευνας είναι αντικειμενικά παρμένα από την […]
Περισσότερα