Μήνας: <span>Ιούνιος 2011</span>

Ο νέος Γκρίζος Χρυσός

Στο περιοδικό «Τρίτο Μάτι». Άρθρο με τον τίτλο: «Ο νέος Γκρίζος Χρυσός». Το  άρθρο μου αυτό πραγματεύεται έρευνα σχετικά με το πόσο πολύτιμα είναι τα απορρίμματα τα οποία εμείς τα θάβουμε ανεξέλεγκτα στην χώρα μας σε διάφορες χωματερές. Το άρθρο αναφέρετε στην: Α). Διαχείριση και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Β). Την δημιουργία επιχειρήσεων ανακυκλώσιμων υλικών και […]
Περισσότερα