Ο νέος Γκρίζος Χρυσός

Ο νέος Γκρίζος Χρυσός

Στο περιοδικό «Τρίτο Μάτι». Άρθρο με τον τίτλο: «Ο νέος Γκρίζος Χρυσός». Το  άρθρο μου αυτό πραγματεύεται έρευνα σχετικά με το πόσο πολύτιμα είναι τα απορρίμματα τα οποία εμείς τα θάβουμε ανεξέλεγκτα στην χώρα μας σε διάφορες χωματερές. Το άρθρο αναφέρετε στην: Α). Διαχείριση και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Β). Την δημιουργία επιχειρήσεων ανακυκλώσιμων υλικών και Γ). Την ορθή καύση των απορριμμάτων χωρίς ρύπους και την αξιοποίηση του θερμικού τους έργου μέσω της, «Τηλεθέρμανσης». Επίσης πως άλλα κράτη με ανεπτυγμένες τεχνολογίες αναζητούν επισταμένα να εισάγουν από άλλες χώρες απορρίμματα για καύση, προκειμένου να καρπωθούν το θερμικό τους έργο. Δημοσιεύτηκε στο τεύχος 201, που κυκλοφόρησε τις 21 Ιουνίου 2011.

Γράψτε ένα σχόλιο