Βίντεο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 15 6 2012

Συνέντευξη στην εκπομπή “Οι Πύλες του Ανεξήγητου”

Μαραθώνας Μαγνητικά Πεδία

Συνέντευξη στην εκπομπή “Οι Πύλες του Ανεξήγητου”

Αναπαραγωγή μπαταρίας των Πάρθων και μηνυμάτων μαντείου Δωδώνης