Οι αντοχές του πολιτισμού μας στον χρόνο

Οι αντοχές του πολιτισμού μας στον χρόνο

Οι αντοχές του πολιτισμού μας στον χρόνο

Στο περιοδικό «Τρίτο Μάτι». Άρθρο με τον τίτλο: «ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ». Το άρθρο αυτό πραγματεύεται έρευνα πως ο πολιτισμός μας έχει περάσει το pic του και ακολουθεί πλέον μια φθίνουσα πορεία. Τα στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτή την άποψη είναι, Α) Το σταδιακό τελείωμα των ενεργειακών πόρων. Β) Η σύσταση των παντός είδους δομικών κατασκευών του πλανήτη μας που χρησιμοποιούν εσωτερικά, η εξωτερικά για την ενίσχυση τους τον σίδηρο. Και Γ) Την αδυναμία του να αντιμετωπίσει έναν υιό, όπως ο COVI-19. Αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια κατάσταση αποσύνθεσης, η οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια μετά κατακλυσμική κατάσταση. Το πως θα συμβεί αυτό μπορείτε να τα διαβάσετε στο τεύχος 291, που κυκλοφόρησε στις 02 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι αντοχές του πολιτισμού μας στον χρόνο