Μήνας: <span>Σεπτέμβριος 2017</span>

Δήλος η αποκωδικοποίηση των μυστικών του πλωτού νησιού

Στο περιοδικό «Τρίτο Μάτι». Άρθρο μου με τον τίτλο, «Δήλος η αποκωδικοποίηση των μυστικών του πλωτού νησιού». Μερικές φορές ερευνώντας τον αρχαίο κόσμο και ειδικά τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, βρισκόμαστε σε «συμπτώσεις» που μοιάζουν απίστευτες. Προσεκτικότερη εξέταση των πεπραγμένων του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, αφήνει μια «σκιά» να πλανιέται πίσω από την ιστορία Τι ακριβώς συνέβαινε; […]
Περισσότερα