Έτος: <span>2010</span>

Χωροχρονικές Μεταφορές

Συνέντευξη άρθρα μου στην Εφημερίδα «Μακεδονία». Αφορά έρευνα μου σχετικά με χωροχρονικές μεταφορές που έλαβαν χώρα στο μακρινό παρελθόν στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Επίσης για το ποια ήταν η Περσία στα αρχαία χρόνια και ποια είναι σήμερα. Γιατί έγινε ότι έγινε και γιατί έπρεπε να αποσοβηθεί η δημιουργία μιας παγκόσμιας υπερδύναμης. Στις αρχές του πέμπτου […]
Περισσότερα