Ομφαλοί του κόσμου, Ίνκας και Νιόβιο

Ομφαλοί του κόσμου, Ίνκας και Νιόβιο

Στο περιοδικό «Τρίτο Μάτι». Άρθρο με τον τίτλο: «Ομφαλοί του κόσμου, Ίνκας και Νιόβιο». Το άρθρο πραγματεύεται έρευνα μου σχετική με τους «Ομφαλούς» του κόσμου. Τους «Ομφαλούς» που αναφέρονται στην Ελληνική και την διεθνή ιστορία. Που ήταν συνυφασμένοι με κάτι πολύ σημαντικό για τους «Θεούς» που ταξίδευαν εντός και εκτός Γης. Ένα από αυτά τα μέρη και ίσως το πιο γνωστό στον Ελληνικό χώρο, είναι η περιοχή των Δελφών, στην Φωκίδα. Ο «Ομφαλός των Δελφών υποδείκνυε το τεράστιο κοίτασμα βωξίτη που βγαίνει, η «Θεϊκή», Αλουμίνα. Ο «Ομφαλός», του Περού υποδείκνυε το, «Θεϊκό», Νιόβιο. Το γιατί αυτά τα μέταλλα ήταν, «Θεϊκά»,  διαβάστε το στο τεύχος 267, που κυκλοφόρησε στις 02 Αυγούστου 2018.

Γράψτε ένα σχόλιο