ΔΕΗ η Ενέργεια της Αμαρτίας

ΔΕΗ η Ενέργεια της Αμαρτίας

Στο περιοδικό HELLENIC NEXUS Άρθρο μου με τον τίτλο: «ΔΕΗ η Ενέργεια της Αμαρτίας». Στο εν λόγω άρθρο αναλύεται πώς μια εταιρία «κοινής ωφελείας», που ιδρύθηκε το 1.950 από το υστέρημα του Ελληνικού λαού, βρέθηκε να βγάζει κέρδη και να εισάγετε σήμερα στα διεθνή χρηματιστήρια. Πως στον δρόμο άλλαξε και πως πέταξε το προσωπείο της ΔΕΚΟ και έβαλε την μάσκα του κακώς εννοούμενου επιχειρηματία. Επίσης αναλύεται πως τεχνικές και διοικητικές παθογένειες οδήγησαν την εταιρία σε πώληση και τον Ελληνικό λαό σε ενεργειακή ομηρία. Αυτές οι παθογένειες ήταν που οδήγησαν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από εκεί που θα έπρεπε να ήταν σήμερα. Δημοσιεύτηκε στο τεύχος 123, που κυκλοφόρησε στις 02 Οκτωβρίου 2017.

Γράψτε ένα σχόλιο