Πως και γιατί οι Πέρσες ήθελαν τον πόλεμο με την Ελλάδα

Πως και γιατί οι Πέρσες ήθελαν τον πόλεμο με την Ελλάδα

Στο περιοδικό «Τρίτο Μάτι». Άρθρο με τον τίτλο: «Πως και γιατί οι Πέρσες ήθελαν τον πόλεμο με την Ελλάδα». Στο συγκεκριμένο άρθρο αναλύονται οι πραγματικές βλέψεις των Περσών για την Ελλάδα και ποιος ήταν ο μακροπρόθεσμος στόχος τους. Πως κάποια μέρα οι Πέρσες «ξύπνησαν» και ξεκίνησαν τους Περσικούς πολέμους με την Ελλάδα. Επίσης αναλύεται πιο ήταν το πραγματικό μέγεθος και η δύναμη της Περσίας, καθώς και πια ήταν η θέση της στον αρχαίο κόσμο. Πως προήλθε η δύναμης της Περσίας και πως εκείνη την εποχή η Περσία εξουσίαζε 5.000.000 τετρ/κά χιλ/τρα και 10.000.000 υπηκόους αποτελώντας την μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε μέχρι τότε η ανθρωπότητα. Όλα αυτά αναλύονται διεξοδικά στο τεύχος 270, που κυκλοφόρησε στις 02 Δεκεμβρίου 2018.

Γράψτε ένα σχόλιο